Zlatarska tradicija duga više od 180 godina
0
You have no items in your shopping cart.

PRSTEN ZA BARBARU

Za smele i samopouzdane žene, koje znaju šta hoće.

BARBARINA PRIČA

Prsten za Barbaru sažima suštinu Barbare Celjske kao žene u izuzetno muškom svetu srednjeg veka i naglašava njenu nekonvencionalnu utkanost u vreme. Ocrtavanjem njene ličnosti povezuje prošlost sa sadašnjošću te na savremen način pripoveda priču staru pola milenijuma, u kojoj može da se prepozna i savremena žena.

RASPRODATO

Oblik prstena je nadahnut srednjovekovnim pečatnim prstenom, koji nije samo simbol identifikacije, već i bukvalno pečat, koji ova neobična žena ostavlja na nama.

ČETIRI ZLATNA STUBA

Na prstenu se najviše ističu četiri moćna zlatna stuba, između kojih je razapeta samostalna jedinica obrtnog sistema ahata. Stubovi prstena simbolizuju četiri krune Barbare Celjske − ugarsku, nemačku, češku i krunu rimsko-nemačkog carstva, koju neki stariji izvori i dalje navode, a savremeni u većini ne priznaju.

RASPRODANO

SISTEM OBRTANJA AHATA

Barbara Celjska nije nosila samo krunu, već je imala i veliki uticaj na vladavinu. Crni ahat prikazuje Barbarinu tamnu stranu, kao što su je opisivali neki savremenici i kao što je prikazana u pisanim izvorima. Nasuprot njega stoji sjajni beli ahat, blago mlečno providan, u kome se vidi odsjaj boja okruženja i zlata i koji sadržinsko obuhvata višeslojnost njene ličnosti.

Pregled kolekcije

Elegantna veza sadašnjosti i prošlosti.