Zlatarska tradicija duga više od 180 godina
0
You have no items in your shopping cart.

O NAMA

Priča Zlatarne Celje

O NAMA

Grad Celje je znamenit grad sa burnom i plemenitom istorijom. Tu su živeli Rimljani, a pod celjskim knezovima je grad doživeo procvat i biva ucrtan na kartu Evrope. Zlatarstvo ima u Celju dugu tradiciju, sa prvim počecima u dalekoj 1446. godini. Uticaji zlatarske umetnosti iz cele Evrope preplitali su se u Celju i dali mu prizvuk zlatarskog grada. Kamen temeljac Zlatarne Celje je položen1844. godine.

Danas je preduzeće vlasnik robnih marki Zlatarna Celje i Lencia, ima sopstvenu proizvodnju i veoma razvijenu maloprodajnu mrežu, preko koje ostvaruje većinu svojih prihoda prodajom na domaćem i stranom tržištu. Svoju misiju uspešno gradi na dobro poznatoj tradiciji, kvalitetu i robnoj marki velike prepoznatljivosti te širokoj ponudi proizvoda.