Zlatarska tradicija duga više od 180 godina
0
You have no items in your shopping cart.

LFIA-REC projekt, Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19)

Skupaj s partnerji Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, UKC Maribor, IMT Ljubljana, FTPO Slovenj Gradec, Surovina d.o.o. Maribor, in Plastika Skaza d.o.o. sodelujemo na projektu z naslovom Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19) (akronim: LFIA-REC).
Pandemija Covid-19 je povzročila ogromne količine odpadkov iz medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, med katerimi so tudi hitri testi, ki delujejo na osnovi nanozlata. V projektu bomo hitre teste reciklirali in ločili posamezne kakovostne komponente (zlato, plastika), ter jih uporabili kot sekundarni vir. Vsebina projekta sledi dolgoročnemu cilju Akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, ki vključuje zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih ter povečanje ponovne uporabe in recikliranja odpadkov.

Cilj projekta:
Razviti postopek in inovativno tehnologijo za razstavljanje in recikliranje hitrih testov do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin (zlato in plastika) za samostojno predelavo ali vključitev v nove izdelke.

Trajanje projekta: 1.10.2022 do 30.4.2024

Vodja: izr. prof. dr. Rebeka Rudolf