Zlatarska tradicija duga više od 180 godina
0
You have no items in your shopping cart.

VILINSKI SIMBOLI

Vilinski simboli su ključ do energija, koje bude naše sposobnosti.

MAGIČNI PRIVESCI

»Privesci sa vilinskim simbolima zamišljeni su kao manje stilizovano ergonomsko kamenje.« Désirée Kolarec, dizajnerka.

Pregled proizvoda

Vilinski simboli su oruđe, koje nam pomaže da privučemo pravu energiju i da dođemo do onog najboljeg što se krije u nama, te podrška, koja je svakome povremeno potrebna u životu. Navodno su ih koristile još stare civilizacije, a na području Slovenije su se ponovo pojavili u prošlom milenijumu.

MAGIČNE OGRLICE

Vilinski simboli su i oruđe, koje nam pomaže da privučemo pravu energiju i da dođemo do onog najboljeg što se krije u nama, te podrška, koja je svakome povremeno potrebna u životu.

Pregled proizvoda

SVESTRANOST NOŠENJA

Glatka površina i minimalistički oblik obezbeđuju prijatnost nošenja. Vilinske simbole možete da nosite na kožnoj narukvici, na tračici od kaučuka ili u novčaniku.

PREGLED KOLEKCIJE

RAZLIČITI SIMBOLI

U Zlatarni Celje su na raspolaganju privesci sa simbolima za ljubav, zdravlje, sreću, prijateljstvo, uspeh, privlačnost i memorija.

Projekat Lencia Vilinski simboli nastao je u saradnji sa Mayom Peron.

AMAR NAT - LJUBAV

Amar Nat je zamišljen tako, da u naše živote privuče što više ljubavi i u potpunosti nas prožme njenom božanskom vibracijom. Preobražava nas i oplemenjuje, jer zna da iz nas izvuče ono najbolje te nas ponovo povezuje sa našom najdubljom suštinom, koja ponovo procveta i zasija.

Pregled proizvoda

OLAN REI – ZDRAVLJE

Vilinski simbol za zdravlje obuhvata kako celokupan proces isceljivanja tako i konačni cilj potpunog isceljenja. Koristimo ga za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja svih tela (materijalnog, astralnog, mentalnog i spiritualnog), za ponovno uspostavljanje zdrave ravnoteže u telu i za sprečavanje nastanka bolesti.

Pregled proizvoda

KALER ADALI – SREĆA

Simbol za sreću je zapis čiste pozitivne energije. Pomaže nam da držimo korak sa pozitivnom emocionalnom i umnom usmerenošću, što u naš život privlači sreću i pomaže nam je i sačuvati. Opominje nas, da je sreća trenutno stanje duha i da smo u sadašnjem trenutku potpuni stvaraoci svoje sudbine i kovači svoje sreće.

Pregled proizvoda

KAL DARAN – PRIJATELJSTVO

Prijateljstvo je jedan od oblika bezuslovne ljubavi, most između suštine dva ili više bića, gde nema prostora za dramu, romansu, proračunljivost, vaganje, proveru i nepoverenje. Radi se o punoći doživljaja bez očekivanja i zahteva, o čistoj radosti deljenja svojih emocija, vremena i sveta. Ako želite da raščistite, prevrednujete, osnažite i poboljšate svoja prijateljstva ili da u svoj život prizovete blistanje novih poznanstava, upotrebite vilinski simbol Kal Daran.

Pregled proizvoda

TIR KAIRI – USPEH

Tir Kairi pomaže da se osvoji novo poimanje uspešnosti i prebaci nas u krug pobednika. Pred nama se otvaraju nove, neslućene mogućnosti, a mi sa magičnom privlačnošću privlačimo energiju uspeha u svoj život. Istovremeno rastapa štetne misaone obrasce neuspeha, koje smo uglavnom preuzeli u najranijim periodima života. U našem umu ojačava svest pobednika, kome ništa ne može da ne uspe, ako u to pravilno usmeri energiju svoje pažnje.

Pregled proizvoda

AURUM BEI – PRIVLAČNOST

Simbol za privlačnost u naš život privlači prave prijatelje, ljubavnike, posao, aktivnosti, situacije, prilike i sposobnosti. Pomoću njega delovaćemo privlačnije i šarmantnije, pre svega onim ljudima, koji će nam pomoći u ostvarivanju naše životne misije ili sudbine.

Pregled proizvoda

PIL AREI – MEMORIJA

Vilinski simbol Pil Arei ne znači samo memoriju i njenu efikasnu upotrebu, već pre svega priziv u usijanost današnjeg vremena, gde nam podaci istinski mogu biti od koristi. Simbol za bolju memoriju koristimo, kada bismo želeli da se setimo nečeg, što je za nas tada od izuzetnog značaja. Predstavlja ključ do kvalitetnog pamćenja, koji se u ključaonici uma okrene onda, kada nam je najpotrebniji.

Pregled proizvoda