BREZPLAČNA POŠTNINA PRI NAKUPU NAD 150 € V SLOVENIJI
0
V nakupovalni košarici nimate nobenega izdelka.

Projekt Razvoj tehnologije izdelave krem z nanodelci zlata

Skupaj s partnerjem Zepter Slovenica d.o.o. sodelujemo na projektu z naslovom Razvoj tehnologije izdelave krem z nanodelci zlata (akronim: RRI-NOO-23281715-14) v okviru Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Načrta za Okrevanje in Odpornost (NOO), Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija.

Namen projekta je razvoj tehnologije izdelave kozmetičnih krem s kompleksom 3HFWC-W in nanodelci zlata na principih krožnega gospodarstva, ter registracija razvite kreme na portalu EU, tako, da bo jo možno zakonsko lansirati na tržišče EU. Nanodelci zlata imajo izredne optične lastnosti, inertnost in visoko biokompatibilnost, v kozmetičnih kremah pa imajo protivnetne in antiseptične lastnosti. Z uporabo teh nanodelcev v kombinaciji s povsem novim kompleksom monodisperznega hidroksiliranega fulerena (3HFWC-W), ki izboljšuje regeneracijo kože v kremah proti staranju in zdravljenju odprtih ran, pridobimo kombinacijo blagodejnih zdravilnih učinkov v enem produktu (dodatno izboljšan metabolizem tkiva, povečan krvni obtok, izboljšana elastičnost in čvrstost kože). Razvoj postopka izdelave krem se bo izvajal z vključevanjem principov krožnega gospodarstva, zmanjševanja okoljskih vplivov, preprečevanja onesnaževanja in blaženja podnebnih sprememb, kar predstavlja nov prispevek na področju kozmetične industrije.

Cilj projekta:
Razvoj tehnologije izdelave naprednih kozmetičnih krem proti staranju in za celjenje ran s 3HFWC-W in nanodelci zlata, ki temelji na krožnem gospodarstvu za preprečevanje onesnaževanja in blaženje podnebnih sprememb. Registracija kreme na portalu EU in pridobitev dovoljenja za prodajo na EU tržišču.

Trajanje projekta: 1.12.2022 do 30.11.2024
Vodja: izr. prof. dr. Rebeka Rudolf

Projekt financira:
Sklad za okrevanje in odpornost Evropske unije, Next Generation EU
Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost Ministrstva za finance Republike Slovenije

 

Project Development of a technology for the production of cosmetic creams with gold nanoparticles

Together with our partner Zepter Slovenica d.o.o. we are participating in a project for Development of a technology for the production of cosmetic creams with gold nanoparticles (acronym: RRI-NOO-23281715-14), within the framework of the Incentive for research and development projects of the Plan for Recovery and Resilience (NOO), the Public Agency of the Republic of Slovenia for the promotion of entrepreneurship, internationalization, foreign investments and technology – SPIRIT Slovenia.

The purpose of the project is development of a technology for the production of cosmetic creams with the 3HFWC-W complex and gold nanoparticles based on the principles of a circular economy, and to register the developed cream on the EU portal so that it can be legally launched on the EU market. Gold nanoparticles have extraordinary optical properties, inertness and high biocompatibility, with anti-inflammatory and antiseptic properties when included in cosmetic creams. By using these nanoparticles in combination with a completely new complex of monodisperse hydroxylated fullerene (3HFWC-W), which improves skin regeneration in anti-aging creams and treatment of open wounds, we can obtain a combination of beneficial medicinal effects in one product (improved tissue metabolism, increased blood circulation, improved skin elasticity and firmness). The development of the cream production process will be carried out by incorporating the principles of a circular economy, for reducing the environmental impact, preventing pollution and mitigating climate change, which represents a new contribution in the cosmetics industry.

Project goal:
Development of a production technology for advanced anti-aging and wound healing cosmetic creams with 3HFWC-W and gold nanoparticles, based on circular economy for pollution prevention and climate change mitigation. Registration of the cream on the EU cosmetics portal for placing the product on the EU market.

Project duration: 1.12.2022 to 30.11.2024
Leader: Assoc. prof. dr. Rebeka Rudolf

The project is financed by:
European Union Recovery and Resilience Facility, NextGeneration EU
Recovery and Resilience Office, Ministry of Finance of the Republic of Slovenia